Huishoudelijk reglement

 1. Machtiging

Het lidmaatschap is actief wanneer het geld is bijgeschreven op de rekening van Keep Moving Consultancy of in contanten/pin is overhandigd. Bij het 2 maal storneren van een maandincasso worden er €25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer er 3 maanden achter elkaar niet geïncasseerd kan worden, wordt de gehele vordering, inclusief de nog resterende maanden van het contract ineens opeisbaar. Het gehele bedrag zal naar het incassobureau gaan. De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor uw rekening.

 

 1. Persoonsgegevens

Voor de informatie m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens bij Keep Moving Consultancy verwijzen we u naar onze Privacy Policy.

 

 1. Kledingvoorschriften

Iedereen is verplicht in de ruimtes correcte (sport)kleding te dragen.

 

4. Hygiëne

Het gebruik van een handdoek op de apparatuur is verplicht. Zorg dat de persoon na u gebruik kan maken van een schoon apparaat en/of materialen zoals u dit zelf ook fijn zou vinden. Wij verwachten van u een goede persoonlijke hygiëne. Is dat niet het geval dan zijn we genoodzaakt u daarop aan te spreken.

 

 1. Overlast

5.1. Het is verboden om doping (o.a. anabolen steroïde), drugs en/of andere bij de wet verboden middelen te gebruiken en/of te verhandelen in de Vitality Club.

5.2. Schreeuwen tijdens de training of gewichten hard op de grond laten vallen wordt beschouwd als overlast, beschadigt onze materialen en stoort andere leden. Bij het niet naleven van bovenstaande regels wordt het lidmaatschap per direct opgezegd zonder enige vorm van restitutie van het lidmaatschapsgeld.

5.3. Telefoongebruik in de trainingsruimten is toegestaan maar mag geen andere leden hinderen. Hardop bellen is niet toegestaan, evenals het onnodig bezet houden van de apparaten door telefoongebruik.

5.4. Plaats de gebruikte trainingsmaterialen na gebruik steeds op de daarvoor bestemde plaats terug.

5.5. U dient u aan de aanwijzingen van de medewerkers van de Vitality Club te houden.

5.6. Het is niet toegestaan consumpties van buiten de Vitality Club mee te nemen met uitzondering van een bidon of flesje drinken.

 

 1. Gedrag van leden

De Vitality Club behoudt zich te allen tijde het recht voor om eenieder die de regels niet (volledig) naleeft, afhankelijk van de soort overtreding, voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot De Vitality Club te ontzeggen zonder enige vorm van restitutie van reeds betaalde gelden.

 

 1. Beeldopnamen

Het is toegestaan om foto’s en video-opnamen te maken voor persoonlijk gebruik. Dit echter uitsluitend met toestemming van derden. Zorg dus dat er geen andere mensen te zien zijn op de beelden, tenzij je hier expliciet en aantoonbaar toestemming voor hebt gekregen.

 

 1. Minimale leeftijd

Kinderen onder de 14 jaar hebben geen toegang tot het smallgroup en fitnessgedeelte.

 

 1. Storting tegoed

U hebt de mogelijkheid om een tegoed op uw klantnummer te storten waarmee u betalingen binnen de Vitality Club kunt voldoen. Bijvoorbeeld horeca aankopen of kleding. Het is niet mogelijk dit tegoed tegen contanten in te wisselen.

 

 1. Openingstijden

U kunt alleen gebruik maken van alle faciliteiten binnen de door de Vitality Club gestelde openingstijden. De Vitality Club is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en huisregels te wijzigen.

 

 1. Trainingsbegeleiding

Samen trainen is natuurlijk prima, maar het is leden niet toegestaan training(begeleiding) te geven aan andere leden in welke vorm dan ook. Het geven van training(begeleiding) is strikt voorbehouden aan de fitness -en Small Group/Personal Trainers van de Vitality Club en de door de Vitality Club geaccrediteerde Personal Trainers.

 

 1. Commerciële activiteiten door leden

Het is leden niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Vitality Club in de Club commerciële activiteiten te ontplooien in welke vorm dan ook.

 

 1. Aantonen verhuizing of ziekte/blessure

Aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden artikel 6.3.

Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:

– de Consument een ander woonadres krijgt en naar een adres buiten de gemeente Nieuwegein verhuisd, en het door de toegenomen reistijd voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

De bewijslast ligt hiervoor bij de Consument, een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente of een poststuk met de naam en het nieuwe adres van de Consument volstaat in deze.

– het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De bewijslast ligt hiervoor bij de Consument.

De Ondernemer zal geen inzage vragen in het medisch dossier van de consument, een afspraakbevestiging van een medisch specialist (geen fysiotherapeut) volstaat.

 

 1. Overige bepalingen

 In alle gevallen en/of situaties waarin het Huishoudelijk Reglement de Vitality Club niet voorziet is de beslissing van de directie bindend.

 

 1. Overeenkomst

U verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de inhoud van het Huishoudelijk Reglement van de Vitality Club te kennen en deze na te zullen leven.

 

 1. Lidmaatschap overdragen

Bij het omzetten van een lidmaatschap/abonnement naar een ander persoon berekenen wij €15 administratiekosten.

 

 1. Dagpas

Om gebruik te maken van de gratis dagpas moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

– U bent nog niet bekend met de Vitality Club of langer dan 2 jaar geen lid meer.

– U woont in Nieuwegein of omgeving (dus niet op visite of doorreis).

– U bent geïnteresseerd in een lidmaatschap of abonnement bij Keep Moving Vitality Club.

Met de gratis dagpas kunt u gebruik maken van zowel het fitnessgedeelte en de Smallgroup lessen.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan bent u uiteraard nog steeds van harte welkom, echter kunt u een dagpas aanschaffen voor €12,50.

 

 1. Try-out maand

U kunt tegen een speciaal gereduceerd tarief een maand lang onbeperkt gebruik maken van een GOLD-lidmaatschap en/of DIAMOND-lidmaatschap. De voorwaarden hiervoor zijn:

– U heeft niet eerder gebruik gemaakt van een try-out maand

–  Een try-out maand is persoonlijk en niet overdraagbaar.

–  Een try-out maand mag 1x cadeau gegeven worden eenzelfde persoon (het aantal personen bent u volledig vrij in).

 

 

 1. Personal Training Traject

– Bij afname van een 12 maanden PT traject dienen de PT credits binnen 13 maanden opgemaakt te zijn. Zijn er credits na de 13e maand credits over, dan komen deze te vervallen.

 • Bij afname van een 6 maanden PT traject dienen de PT credits binnen 7 maanden opgemaakt te zijn. Zijn er credits na de 7e maand credits over, dan komen deze te vervallen.
 • Bij afname van een 3 maanden PT traject dienen de PT credits binnen 4 maanden opgemaakt te zijn. Zijn er credits na de 4e maand credits over, dan komen deze te vervallen.